Skip to content

Via het Infocentrum, het kantoor van de PVHH en De 2e Stemwinkel, krijgen wij regelmatig hulpvragen binnen. Het ene moment betreft het de patiëntenvereniging, een ander moment De 2e Stemwinkel, vaak betreft het ook beiden. De PVHH en De 2e Stemwinkel werken hierin samen. Ook zoeken we regelmatig contact met de behandelcentra om een oplossing te vinden.

Onlangs kregen wij de vraag binnen van een klant of er ook andere opties zijn voor een stemprothese. Deze meneer ondervindt verschillende problemen waardoor het wisselen van een stemprothese erg belastend voor hem is. Hij is afhankelijk van Regio taxi, de plug is moeilijk te plaatsen en de laatste tijd lekt de stemprothese erg vaak. Soms moet hij 3 dagen wachten voordat er een nieuwe geplaatst kan worden (dit i.v.m. de combinatie vervoer en beschikbaarheid  behandelcentrum). Dit alles maakt dat het voor hem echt een probleem wordt. Hij wil  graag weten wat de opties zijn als je de stemprothese laat verwijderen.

Wij hebben contact gezocht met zijn behandelcentrum en logopedist. Met de logopedist had hij lange tijd geen afspraak meer gehad. Zij gaat meekijken met de stemprothesewissel en samen met patiënt en arts de opties doorspreken. Wij hebben advies aan meneer gegeven het probleem helder aan de arts uit te leggen en samen naar een bevredigende oplossing te zoeken. Wellicht is er een oplossing te vinden in combinatie met vervoer en beschikbaarheid behandelcentrum?

De stemprothese verwijderen en het fistel dicht laten groeien wordt niet snel gedaan volgens de logopedist. Tijdelijk moet iemand minimaal 2 weken aan de sondevoeding zolang het fistel nog niet dicht zit. Vervolgopties kunnen zijn: slokdarmspraak als dat aan te leren is of een electrolarynx als dat mogelijk is. Over het algemeen wordt niet snel voor deze opties gekozen.

Dr . Eerenstein vertelt in deze video meer over de lekkende  stemprothese.

Back To Top