Logt u voor de eerste keer in op de nieuwe website? Lees hier de instructies. U kunt ook een bestelling plaatsen zonder in te loggen.
skip to Main Content

Er is veel te doen over het Coronavirus Covid-19. We krijgen regelmatig vragen of er speciale voorzorgsmaatregelen genomen moet worden bij een laryngectomie. We hebben via een KNO arts deze informatie van een gelaryngectomeerde kinderarts ontvangen:

 

Als je gelaryngectomeerd bent adem je niet meer door de neus en mond maar door een opening in de hals. Je bent dan gevoeliger voor een infectie van de luchtwegen omdat de lucht die wordt ingeademd niet gefilterd wordt door de neus. Hierdoor is er een verhoogd risico op het inademen van virussen, bacteriën en schimmels die problemen in de longen kunnen geven. Als je gelaryngectomeerd bent is het goed extra op de hygiëne te letten om problemen te voorkomen, vooral tijdens het griepseizoen en andere virale epidemieën.

Respiratoire pathogenen (ziekteverwekkers die problemen geven aan de luchtwegen) worden het meest verspreid van een besmet persoon naar anderen door middel van:

 • De lucht door hoesten en niezen
 • Persoonlijk contact, zoals het aanraken of het schudden van handen
 • Het aanraken van een besmet object of oppervlak en vervolgens  het aanraken van het tracheastoma, mond, neus of ogen nog voordat de handen gewassen zijn.

 Van belang is de maatregelen van de RIVM in acht te nemen: http://www.rivm.nl/coronavirus

En een gelarygectomeerde is kwetsbaar omdat:

 •  longproblemen vaak een rol spelen
 • hij/zij behandeld is voor kanker
 •  leeftijd meespeelt

Voor de leveringen geldt: tot op heden zijn er geen reden tot hamsteren! 

Gelaryngectomeerden kunnen zich beschermen door:

 • Zich te laten vaccineren indien een vaccin (op zijn vroegst eind april) beschikbaar komt.
 • Het zoveel mogelijk  dragen van een HME filter, vooral in het gezelschap van andere mensen. Een HME filter met extra filtering kunnen het  risico verlagen van het inademen van het virus (zoals , Provox Micron, Provox XtraMoist, Laryvox Extra HME).
 • Het dragen van een Befje of Buchanan kan een oplossing zijn als je geen HME filter kunt dragen. Het beschermt de luchtweg. Het geeft geen afdoende bescherming tegen bacterieën en virussen.
 • Het dragen van een masker wordt moeilijk omdat het niet sluitend is te krijgen. Het nut hiervan is niet duidelijk. (zie foto’s hoe het masker te bevestigen).
 • De handen vaak te wassen met zeep en water gedurende minstens 20 seconden. Als water en zeep niet beschikbaar zijn voldoet een hand-desinfectans op basis van ten minste 60%  alcohol. Goede handhygiëne is met name van belang bij het verzorgen van het stoma en bij het indrukken van de HME om te kunnen spreken.
 • Het zo min mogelijk aanraken van de stoma, HME, ogen, neus en mond met ongewassen handen.
 • Het vermijden van nauw contact met zieke mensen.
 • Reiniging en desinfecteren van vaak aangeraakte voorwerpen en oppervlakken.

Back To Top