Bestellen via telefoon:
030-232 1483
Bestellen per e-mail:

Verandering vergoeding stemprotheses vanaf 1-1-2013

1-jan-2015

Sinds januari 2013 worden stemprotheses besteld via de webwinkel niet zondermeer vergoed. Stemprotheses die in een ziekenhuis in Nederland worden verwisseld moeten worden geleverd door het ziekenhuis. Stemprotheses die niet in een nederlands ziekenhuis verwisseld worden maar bijvoorbeeld bij de huisarts of door uzelf kunnen in de 2e stemwinkel worden besteld. Daarvoor is een verklaring van de arts nodig.

Volgens de regels die gemaakt zijn door het College van Zorgverzekering (CVZ) kan men aanspraak maken op een reserve stemprothese. Over het algemeen zal men zich tot het ziekenhuis moeten wenden voor het verkrijgen van een reservestemprothese. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de2e Stemwinkel.

De letterlijke tekst is:

Omdat stemprothesen onvoorzien kunnen gaan lekken en dan snel vervangen moeten worden , is verstrekking van een reserve-exemplaar in het algemeen aangewezen. Verwisseling wordt meestel poliklinisch uitgevoerd, vaak onder plaatselijke verdoving. Indien plaatsing of vervanging in het ziekenhuis of op de polikliniek plaatsvindt, valt het hulpmiddel onder te verzekeren prestatie ‘geneeskundige zorg’ en dient het te worden gefinancierd vanuit een DBC. Als vervanging van de prothese in de eerste lijn plaatsvindt –bijvoorbeeld door de huisarts- is er sprake van een te verzekeren  prestatie in het kader van de hulpmiddelenzorg.

Bron : Het standpunt  “afbakening hulpmiddelenzorg en geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten die plegen te bieden”  (publicatienummer 280 uitgave CVZ , 2009).

 

 


Meer nieuwsberichten